VR W SZKOLENIACH BHP

Immersyjne możliwości VR całkowicie zmienią oraz polepszą to, w jaki sposób będziemy przeprowadzać szkolenia BHP. Szkolenie jest bardzo ważnym elementem w przypadku wszystkich branż, firm oraz sektorów. Żyjemy jednak w czasach, gdy zgromadzona wiedza oraz wszelkie stosowane w danych branżach procedury są na tyle zaawansowane, że nieraz nie da się ich już nauczać w tradycyjny sposób. Na szczęście wzrost znaczenia i możliwości zastosowań technologii VR oraz AR wychodzi temu problemowi naprzeciw. Uczenie się przez powtarzanie lub eksperymentowanie od zawsze było uznawane za najlepszą metodę na nabywanie wiedzy i umiejętności. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku aktywności wymagających czynności fizycznych. Jeszcze większego znaczenia nabiera w przypadku uczenia się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych.

Men working in VR headset on plant

Można powiedzieć, że wczesne wersje symulatorów lotu były prymitywną wersją wirtualnej rzeczywistości. Niemniej jednak już wtedy rozumiano, że piloci muszą „mieć w rękach” to, jak reagować na wyjątkowe sytuacje. Obecnie podczas szkoleń pilotów korzysta się z jeszcze bardziej zaawansowanych wersji i narzędzi wirtualnej rzeczywistości. Stopniowo takie rozwiązania wchodzą także w sektor szkoleń BHP. Co ciekawe, początkowo spotykały się one z lekkim sceptycyzmem. Weźmy dla przykładu Northern Centre for Advanced Technology (NORCAT) – organizację typu non-profit zajmującą się szkoleniami z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa pracy. W 2012 roku spotkała się ona z ekspertami do spraw bezpieczeństwa z pobliskich kopalni. Jednak ich odpowiedź brzmiała „bezpieczeństwo to nie gra”. Jednak gdy NORCAT przedstawił wycieczki 3D po pobliskich kopalniach, które upiększono realistycznymi animacjami, przedstawiciele kopalń byli od razu gotowi do współpracy.

TRENING WYMAGA PROAKTYWNEGO FIZYCZNEGO ZAANGAŻOWANIA

Vr fire extinguisher

Wartość zastosowania technologii VR w szkoleniach BHP leży w jej możliwości do rozwiązania typowych problemów w nauce, które w rozbudowanym środowisku zakładowo-przemysłowym jeszcze bardziej przybierają na znaczeniu. Materiały edukacyjne w formie pisanej oraz video mają swoje ograniczenia. Choć ich jakość może stać na niewątpliwie wysokim poziomie, to jednak ich skuteczność w przygotowania na sytuacje zagrażające życiu może nie być wystarczająca. Obecnie standardowe szkolenia BHP polegają na pasywnym oglądaniu filmów instruktażowych, czytaniu załączonych materiałów i ewentualnie egzaminu z omówionych treści. Brak realizmu i zaangażowania w tradycyjnych formach nauki jest tym bardziej widoczny, gdy zestawimy go z immersyjnym doświadczeniem treningu VR. W takiej formie szkolenia pracownik bierze czynny udział w danym scenariuszu oraz doświadcza obrazów i dźwięków, które mogą towarzyszyć prawdziwej sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. W ten sposób uczy się on automatycznie reagować na daną sytuację we właściwy sposób. Choć może nie być to widoczne na pierwszy rzut oka, to zastosowanie VR w szkoleniach BHP może nieść ze sobą znaczne oszczędności finansowe.

Jest tak z kilku powodów:
  • Lepiej wyszkoleni pracownicy powodują mniej wypadków
  • Mniej wypadków przyczynia się do mniejszych kosztów związanych z odniesionymi obrażeniami oraz z opóźnieniami w produkcji
  • Lepsze bezpieczeństwo przekłada się na mniejsze wydatki na odszkodowania
Wśród innych korzyści możemy wymienić:
  • Trenowanie realistycznych, niebezpiecznych scenariuszy bez wystawiania się na ryzyko
  • Przyjemny sposób nauki porównywalny z grami video
  • Uproszczenie i przystępne przedstawienie skomplikowanych problemów oraz sytuacji

VR może także rozwiązać kolejny problem. Tradycyjne szkolenia wymagają całej procedury organizacyjnej oraz dokładnego przygotowania warunków do ćwiczenia danego scenariusza. W przypadku VR możemy na zawołanie przywołać wirtualny świat w danym miejscu i czasie!

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA VR W SZKOLENIACH BHP

Procedura naprawy

Dzięki VR można bardzo realistycznie zasymulować czynności naprawcze wraz z zachowaniem wszystkich powiązanych z nią procedur.

Trening korzystania z gaśnicy

Jak widać na załączonym filmie, uczestnik szkolenia ćwiczy wykonanie wszystkich czynności niezbędnych w sytuacji, gdy dojdzie do pożaru. Sam program szkoleniowy ocenia, w jakim stopniu uczestnik wywiązał się z takich czynności, jak dostrzeżenie pożaru, włączenie alarmu, wybranie właściwego typu gaśnicy oraz wezwanie odpowiednich służb.

Nasz program treningowy VR dla BASF – największej firmy chemicznej na świecie

Dla firmy BASF zrealizowaliśmy projekt, który miał na celu zastosowanie aplikacji VR w szkoleniach z niebezpiecznych sytuacji w fabryce. Gigantowi z branży chemicznej zależało na zastosowaniu innowacyjnych form w szkoleniu ich pracowników. Dzięki niej pracownicy mogą uczyć się, jak ugasić pożar, w jaki sposób obchodzić się z chronionymi danymi, czy też jak przygotować się na wejście do strefy produkcyjnej. Aplikacja ma zarówno tryb treningowy, jak i egzaminacyjny, który liczy czas oraz popełnione błędy. Aplikacja treningowa jest także połączona z platformą, która analizuje przebieg poszczególnych scenariuszy oraz przechowuje wyniki dla każdego indywidualnego użytkownika.

PODSUMOWANIE

„Czy VR znajdzie zastosowanie również w mojej branży?” Ludzie zadawali już sobie kiedyś podobne pytanie: „czy Internet znajdzie zastosowanie w mojej branży?”.  Dzisiaj nie wyobrażamy sobie bez niego życia. Podobnie będzie z technologią VR. Jeśli chcesz zatem być na czasie z bieżącymi trendami i wprowadzić u siebie nowoczesne rozwiązania z zakresu VR w szkoleniach BHP, skontaktuj się z nami.