W jakich branżach AR może znaleźć zastosowanie w szkoleniach pracowników?

Jak podają dane, 65% stanowisk pracy przyszłości nie zostało jeszcze stworzonych. Te liczby przyprawiają o ból głowy osoby uczące się, nauczycieli oraz pracowników na całym świecie. Globalna ekonomia zmusza pracowników do posiadania całej gamy różnych umiejętności, których nie da się nabyć i rozwijać, pracując całe życie na jednym stanowisku.

Niestety tradycyjne metody uczenia się są stosunkowo nieefektywne, jeśli chodzi o nabywanie tych umiejętności. Trudno jest przewidzieć przyszłość, ale można założyć, że zmierzamy w kierunku nauczania wizualnego polegającego na wykorzystaniu technologii AR w szkoleniach pracowników.

Pracownik będzie mógł jedynie nacelować aparatem swojego telefonu na dany produkt, aby natychmiast otrzymać stosowne szkolenie na temat tego, co ma w związku z tym wykonać. To wszystko może mieć miejsce już dzisiaj – smartfon to wszystko, czego potrzebujesz.

Man in augmented reality headset training

Instalacja maszyn oraz naprawy
Konieczność ciągłego sięgania do instrukcji może negatywnie przyczyniać się do efektywności pracownika oraz samego procesu instalacji maszyny, jak i jej napraw. Pracownicy muszą zrozumieć kolejne kroki oraz móc sobie wyobrazić, jak mają skorzystać z narzędzi, aby poskładać wszystko w odpowiedni sposób. Wykorzystanie tutoriali w formie AR może dać pracownikowi szybką i przede wszystkim wizualną demonstrację kolejnych kroków.

Szkolenia BHP
Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa są często najwyższym priorytetem w wielu przemysłach. W szczególności sektory produkcyjne są wypełnione wszelkiego rodzaju zagrożeniami – nowi pracownicy często przechodzą przez rygorystyczne szkolenia, aby uniknąć uszczerbku na zdrowiu, a w niektórych przypadkach nawet śmierci. Wraz z ciągłym rozwojem stref produkcyjnych, pracodawcy muszą nieustannie szkolić swoich pracowników, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Więcej na temat wykorzystania VR w szkoleniach pracowników można przeczytać tutaj.

Szkolenia medyczne
Sektor służby zdrowia jest niezwykle skomplikowany, a do tego ciągle się rozwija. Nieustanne wyzwania, nowe formy leczenia oraz przepisy oznaczają, że regularne szkolenia w miejscu pracy są niezbędne. Poszerzona rzeczywistość może stworzyć możliwości w całym sektorze – dla przykładu dzięki AR pielęgniarki mogą na zawołanie wywołać informacje na temat danego środka leczniczego oraz sposobu jego aplikowania. Z kolei chirurg może uczyć się jak wykonywać operację na otwartym sercu – bez ryzykowania zdrowia pacjenta. Książki oraz manekiny szkoleniowe mają swoje ograniczenia, które nie dotyczą szkoleń AR.
Więcej na temat wykorzystania VR w szkoleniach pracowników można przeczytać tutaj.

Szkolenia w sprzedaży
Badanie przeprowadzone przez Association for Talent Development wykazało, że tradycyjne formy szkolenia ze sprzedaży są mało efektywne – w niektórych przypadkach wymagają zbyt wiele czasu od osoby szkolonej oraz niejednokrotnie są pasywne, a nie interaktywne. Dzięki AR można stworzyć bardzo angażujące materiały, z których można korzystać w każdej sytuacji. Łatwo można je aktualizować wraz ze zmianami w firmie lub branży. Sami sprzedawcy mogą odbyć immersyjne prezentacje sprzedażowe, co jeszcze bardziej ulepszy ich kontakt z klientem.
Więcej na temat wykorzystania VR w szkoleniach pracowników można przeczytać tutaj.

Konkretne przykłady zastosowania

Just-in-time augmented learning

W technice nazwanej just-in-time augmented learning, pracownicy mogą korzystać z AR, aby nabyć odpowiednie informacje szkoleniowe, które odgrywają dużą rolę w informowaniu ich na temat zadań oraz obowiązków. Informacje można nabyć bez potrzeby sięgania po laptopa, komputer czy tablet, gdyż wszystkie informacje są bezpośrednio zamieszczone w urządzeniu AR – tak zwane smartglasses. Dzięki takiej digitalizacji materiałów proces nauki może być zintegrowany w samą pracę, co przyczynia się do mniejszego rozproszenia pracownika.

Instrukcje stanowiskowe

Na filmie zademonstrowano, jak pracownik może korzystać z poszerzonej rzeczywistości, aby usprawnić proces swojej pracy. Narzędzie podpowiada, co należy wykonać i jakie kroki trzeba podjąć – wszystko w formie check boxów.

Naprawa i utrzymanie samochodów

W 2015 roku Hyundai stał się pierwszym globalnym producentem samochodów, który uruchomił instrukcję samochodu w formie poszerzonej rzeczywistości. Korzystając ze smartfonu lub tabletu, możemy nabyć dokładne informacje odnośnie do napraw, utrzymania oraz obsługi funkcjonalności samochodu.
Aplikacja zawiera instruktażowe filmy, trójwymiarowe obrazy, które pokazują się, gdy użytkownik skanuje konkretne sekcje samochodu (jak komora silnika). Hyundai poszerzył program instrukcji obsługi w 2016 roku.
Dzięki AR nawet niedoświadczeni w danej dziedzinie ludzie mogą zidentyfikować problemy oraz przeprowadzić naprawy dzięki instrukcji krok po kroku.
Niewątpliwie podobne funkcjonalności można zastosować także w przypadku szkolenia samych pracowników.

Podsumowanie

Zastosowanie AR w szkoleniach pracowników daje dużo możliwości. Poszerzona rzeczywistość pozwala skrócić czas nauki, zapewnia lepiej wyszkolonych pracowników oraz przyczynia się do większej efektywności miejsca pracy. Wkrótce szkolenia AR staną się standardem. Bądź zatem pewien, że także szybko z nich skorzystasz.